Điều khoản sử dụng

1.Giới thiệu 

Chào mừng bạn đến với mạng xã hội LiveG, bao gồm trang web của chúng tôi tại https://www.liveg.vn và ứng dụng di động. Khi sử dụng bất cứ sản phẩm, dịch vụ hay tính năng (gọi chung là “Dịch vụ”) nào do mạng xã hội LiveG (ứng dụng LiveG) cung cấp thông qua trang web hoặc ứng dụng di động, bạn sẽ phải tuân theo Điều khoản sử dụng mạng xã hội LiveG (ứng dụng LiveG) và các điều khoản hoặc quy tắc bổ sung được đăng tại Điều khoản sử dụng mạng xã hội LiveG (ứng dụng LiveG).

 

2. Chấp nhận điều khoản

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn có thể thiết lập một hợp đồng ràng buộc với LiveG, rằng bạn chấp thuận các Điều Khoản này và đồng ý tuân thủ các Điều Khoản. Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi cũng phải tuân thủ Chính Sách của chúng tôi, mà các điều khoản của các Chính sách đó có thể được tìm thấy trực tiếp trên mạng xã hội, hoặc nơi mà mạng xã hội được cung cấp để tải xuống, trên cửa hàng ứng dụng dành cho thiết bị di động của bạn, và được kết hợp trong Điều Khoản này bằng việc dẫn chiếu. Bằng việc sử dụng Dịch Vụ, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính Sách.

 

Bạn có thể chấp thuận Điều Khoản bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ xử lý việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ như là sự chấp thuận Điều Khoản kể từ thời điểm bạn truy cập và sử dụng Dịch Vụ đó.

 

Bạn nên in ra hoặc lưu về một bản sao cục bộ của Điều Khoản cho mục đích lưu trữ.

 

3.Thay đổi điều khoản

Chúng tôi sửa đổi các Điều Khoản này tùy từng thời điểm, ví dụ như khi chúng tôi cập nhật tính năng Dịch Vụ của mình, khi chúng tôi kết hợp nhiều ứng dụng hoặc dịch vụ do chúng tôi hoặc các bên liên kết của chúng tôi vận hành thành một dịch vụ hoặc ứng dụng duy nhất được kết hợp, hoặc khi có sự thay đổi về quy định. Chúng tôi sẽ nỗ lực một cách hợp lý về khía cạnh thương mại để thông báo chung cho tất cả người dùng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với các Điều Khoản này, chẳng hạn như thông báo trên mạng xã hội của chúng tôi, tuy nhiên, bạn phải thường xuyên xem Điều Khoản để kiểm tra những thay đổi đó. Chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày “Cập Nhật Mới Nhất” ở phần đầu của các Điều Khoản này, mà thể hiện ngày hiệu lực của các Điều Khoản đó. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ sau ngày hiệu lực của Điều Khoản mới cấu thành sự chấp thuận của bạn đối với Điều Khoản mới. Nếu bạn không đồng với Điều Khoản mới, bạn phải chấm dứt việc truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ.

 

4. Tài khoản và Bảo mật

Để truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn phải tạo một tài khoản với chúng tôi. Khi bạn tạo tài khoản này, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và mới nhất. Điều quan trọng là bạn phải duy trì và cập nhật kịp thời các thông tin chi tiết của bạn và bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi, để giữ cho các thông tin đó là thông tin hiện thời và đầy đủ.

 

Lưu ý, việc giữ bí mật mật khẩu tài khoản là cần thiết và bạn không được tiết lộ mật khẩu đó với bất kỳ bên thứ ba nào. Nếu bạn thấy dấu hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào biết được mất khẩu hoặc đã truy cập vào tài khoản của bạn, bạn phải báo cáo lên cho chúng tôi.

 

Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa tài khoản người dùng của bạn tại bất kỳ thời điểm nào, bao gồm cả trường hợp bạn đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản này, hoặc nếu các hoạt động được thực hiện trên tài khoản của bạn, mà theo xem xét của riêng chúng tôi, sẽ hoặc có thể gây hại hoặc tổn thất cho Dịch Vụ hoặc xâm phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, hoặc vi phạm bất kỳ pháp luật hoặc quy định hiện hành nào.

 

Nếu bạn không còn muốn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, và muốn xóa tài khoản của bạn, chúng tôi có thể xử lý việc này cho bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua Trung Tâm Hỗ Trợ, và chúng tôi sẽ cung cấp thêm sự hỗ trợ và hướng dẫn cho bạn về quy trình này. Khi bạn chọn xóa tài khoản của mình, bạn sẽ không thể tái kích hoạt tài khoản của bạn hoặc truy xuất bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào bạn đã đưa vào tài khoản của mình.

 

5.Dịch vụ của chúng tôi

Với mục đích tạo diễn đàn để mọi người chia sẻ, trao đổi tìm kiếm thông tin về thể thao, thể thao điện tử và giải trí trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan hiện hành, chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ

được mô tả bên dưới:

5.1. Tạo trang cá nhân, trò chuyện (chat) trực tuyến, chia sẻ âm thanh và hình ảnh 

Cho phép người dùng đăng ký và tạo tài khoản cá nhân trên Dịch vụ, trong đó có thể tạo trang cá nhân, cập nhật thông tin cá nhân, ảnh đại diện của mình. Tạo các tính năng kết nối mạng xã hội, cho phép người dùng kết nối và tương tác với nhau, trò chuyện, chia sẻ nội dung dưới hình thức âm thanh, hình ảnh,... trong phạm vi cho phép của  Dịch vụ và quy định của mạng xã hội. Người dùng có thể tạo và chia sẻ nội dung của riêng mình, chẳng hạn như video và ảnh.

5.2. Lưu trữ, tìm kiếm thông tin 

Người dùng có thể tìm kiếm những nội dung, thông tin mà họ quan tâm, thông qua thông tin do người dùng khác đăng tải hoặc do nền tảng mạng xã hội đăng tải (có trích xuất từ nguồn thông tin chính thống trên trang điện tử Internet). Những thông tin, nội dung được đăng tải trên Dịch vụ được lưu trữ trên hệ thống theo nhu cầu của người đăng tải nhằm phục vụ nhu cầu tìm kiếm của người dùng và đối soát, xác thực thông tin của Dịch vụ. Với các tài khoản của người đăng ký trên Dịch vụ, thông tin tài khoản, nhật ký hoạt động hay thời gian đăng nhập, đăng xuất đều được hệ thống lưu trữ tối thiểu 2 năm.

5.3. Dịch vụ phát sóng trực tiếp

Dịch vụ cho phép người dùng phân phối phát trực tiếp, sử dụng các dịch vụ, chẳng hạn như trò chuyện, bảng thông báo, bài đăng trên diễn đàn, dịch vụ tương tác bằng giọng nói và tham gia vào các hoạt động khác mà bạn có thể tạo, đăng, truyền, thực hiện hoặc lưu trữ nội dung, tin nhắn, văn bản, âm thanh, hình ảnh, ứng dụng, mã hoặc dữ liệu hoặc tài liệu khác trên Dịch vụ (“Nội dung Người dùng tạo”). Người dùng Dịch vụ cũng có thể phủ nhạc, đồ họa, nhãn dán, vật phẩm ảo và các tính năng khác do Dịch vụ cung cấp lên Nội dung Người dùng này và truyền tải Nội dung Người dùng này thông qua Dịch vụ. Quan điểm của những người dùng khác trên Dịch vụ (bao gồm cả việc sử dụng quà tặng ảo) không đại diện cho quan điểm hoặc giá trị của chúng tôi.

Chúng tôi hiển thị cho bạn quảng cáo, ưu đãi và nội dung được tài trợ khác để giúp bạn khám phá nội dung, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi nhiều doanh nghiệp và tổ chức sử dụng Dịch vụ.

 

6.Giới hạn sử dụng dịch vụ

Chúng tôi quan tâm tới sự an toàn và riêng tư, quyền lợi của tất cả thành viên sử dụng mạng xã hội của mình, đặc biệt là trẻ em. 

Khi đăng ký tài khoản Dịch vụ, Người dùng phải từ đủ 14 (mười bốn) tuổi trở lên. Trường hợp Người dùng dưới 14 (mười bốn) tuổi và chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu, khi đăng ký tài khoản mạng xã hội, Người dùng phải đảm bảo có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp và người giám hộ hợp pháp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký Dịch vụ của Người dùng. Nếu không có sự đồng ý của người giám hộ hợp pháp, Nhà cung cấp có quyền không cho phép Người dùng đăng ký tài khoản Dịch vụ của chúng tôi.

Có biện pháp kiểm soát thời gian đối với trẻ em khi sử dụng mạng xã hội quá 120 phút/ngày.

 

7. Truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi

Khi sử dụng Dịch vụ, nghiêm cấm người dùng thực hiện một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

7.1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Dịch vụ nhằm mục đích:

- Chống lại Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

- Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.

7.2. Người dùng lợi dụng việc sử dụng Dịch vụ nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên hệ thống Dịch vụ.

7.3. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ bị cấm hoặc truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm trên Dịch vụ

7.4. Khi giao tiếp với người dùng khác, Người dùng quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.

7.5. Người dùng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người dùng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

7.6. Lợi dụng Dịch vụ để thu thập thông tin của Người dùng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của người sử dụng khác.

7.7. Đặt tên thành viên theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.

7.8. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).

7.9. Lợi dụng Dịch vụ để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.

7.10. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Dịch vụ.

7.11. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

7.12. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.

7.13. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung mà không có sự đồng ý của Dịch vụ. Không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại Dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, nghiêm cấm việc tạo ra các nội dung phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa.

7.14. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Dịch vụ xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

7.15. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

7.16. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống Dịch vụ.

7.17. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Dịch vụ.

7.18. Không được đăng tải nội dung có chứa hình ảnh, video nội dung khiêu dâm hoặc người lớn không phù hợp, nội dung liên quan đến buôn bán dâm nội dung khuyến khích hoặc mô tả về hành vi bạo lực tình dục.

 

8. Quyền và trách nhiệm người dùng

8.1. Quyền của người dùng:

Khi tham gia sử dụng Dịch vụ, người dùng sẽ được đảm bảo các quyền lợi sau:

a. Quyền được tự do tạo lập tài khoản tại Dịch vụ để có thể đăng bài, chia sẻ thông tin dưới dạng chữ viết, âm thanh, hình ảnh có nội dung phù hợp với các lĩnh vực hoạt động của thể thao, thể thao điện tử và giải trí có thể cùng nhau trao đổi, bình luận.

b. Quyền được Dịch vụ bảo mật thông tin tài khoản.

c. Quyền được tự do khai thác thông tin, trao đổi, bình luận về các nội dung trên Dịch vụ trong phạm vi nội dung quy định tại thỏa thuận sử dụng Dịch vụ.

d. Quyền được yêu cầu ban quản trị tiến hành các biện pháp xác minh thông tin để giải quyết các tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng các thông tin, tiện ích tại Dịch vụ.

e. Quyền được thông báo khi Ban quản trị Dịch vụ cung cấp thông tin khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước.

f. Quyền được giới hạn quyền truy cập vào nội dung do chính Người dùng đăng tải lên Dịch vụ, Người dùng chọn cài đặt chế độ riêng tư có sẵn trong Dịch vụ.

g. Quyền được phản ánh về thông tin và tài liệu được đăng tải bởi những Người dùng khác.

h. Quyền chủ động xóa tài khoản của chính mình lập ra.

 

8.2. Trách nhiệm của người dùng

a. Tuân thủ thỏa thuận về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ.

Chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên mạng xã hội, phát tán thông tin qua đường liên kết trực tiếp do mình thiết lập.

Nội dung được đăng tải phải đạt tiêu chuẩn nội dung được quy định trong phần “Truy cập và sử dụng Dịch vụ của chúng tôi” trên đây. 

b. Người dùng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người dùng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Dịch vụ sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

c. Người dùng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Dịch vụ về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

d. Khi phát hiện ra lỗi của Dịch vụ, bạn hãy thông báo cho chúng tôi qua hai hệ thống sau:

-  Số điện thoại liên hệ : 024.39877470

-  Email : vtcmobile@vtc.vn

e. Người dùng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong thỏa thuận này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Dịch vụ sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn và có thể sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

f. Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

 

9.Quyền sở hữu trí tuệ

9.1.  Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, người dùng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng Dịch vụ mặc định và người dùng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của người dùng với hoặc nhóm người dùng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.

9.2.  Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trên Dịch vụ. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác để thực hiện các quyền trên.

9.3.  Dịch vụ được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người sử dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng mạng xã hội LiveG.

 

10. Nội dung do Người dùng tạo

Người dùng của Dịch Vụ có quyền đưa lên, đăng tải hoặc truyền đưa (như thông qua việc truyền thông tin) hoặc cung cấp nội dung theo cách khác thông qua Dịch Vụ. Nội dung này bao gồm văn bản, hình ảnh, video người dùng, bản ghi âm và tác phẩm âm nhạc trong các bản ghi âm, bao gồm cả video được kết hợp với các bản ghi âm từ thư viện nhạc cá nhân và tiếng ồn xung quanh ("Nội Dung Người Dùng"). Người dùng cũng có thể trích xuất và sử dụng Nội Dung Người Dùng của người dùng khác để tạo ra Nội Dung Người Dùng bổ sung, kết hợp hoặc sắp xếp Nội Dung Người Dùng do nhiều người dùng tạo ra. Người dùng cũng có thể chèn âm nhạc, hình ảnh, hình dán  vào Nội Dung Người Dùng và truyền đưa nó qua Dịch Vụ. 

 

Khi truy cập hoặc sử dụng tính năng cho phép đăng tải hoặc truyền đưa Nội Dung Người Dùng, người dùng phải tuân thủ các tiêu chuẩn được quy định trong phần "Truy Cập và Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi". Người dùng cũng có thể đăng tải hoặc truyền đưa Nội Dung Người Dùng lên các nền tảng của bên thứ ba như Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, v.v., và phải tuân thủ hướng dẫn nội dung của bên thứ ba đó.

 

Bằng cách sử dụng Dịch Vụ, người dùng đồng ý rằng Nội Dung Người Dùng của họ sẽ không được coi là bí mật và độc quyền. Người dùng không được đăng tải Nội Dung Người Dùng mà họ cho là bí mật hoặc độc quyền. Người dùng phải đảm bảo rằng mọi đóng góp tuân thủ các tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ vi phạm các quy định.

 

Chúng tôi có quyền kiểm soát, chỉnh sửa hoặc từ chối công bố Nội Dung Người Dùng theo quyết định của chúng tôi hoặc của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có quyền gỡ bỏ hoặc chấm dứt tài khoản của người dùng vi phạm các quy định của Dịch Vụ.

 

Người dùng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng Nội Dung Người Dùng của họ mà không cần phải trả bất kỳ phí bản quyền và đồng ý với việc chúng tôi có quyền chuyển giao, công bố, phân phối và cấp phép cho người dùng khác và các bên thứ ba xem, truy cập, sử dụng, sao chép, tạo sản phẩm phái sinh và truyền đưa Nội Dung Người Dùng đó theo mọi hình thức và trên mọi nền tảng.

 

Bằng cách đăng tải Nội Dung Người Dùng, người dùng từ bỏ quyền kiểm soát và chấp thuận trước đối với tài liệu quảng cáo hoặc quảng bá liên quan đến Nội Dung Người Dùng của họ. Người dùng cũng từ bỏ quyền riêng tư, công bố và quyền khác liên quan đến Nội Dung Người Dùng của họ.

 

Chúng tôi có chính sách gỡ bỏ tài khoản hoặc vô hiệu hóa nội dung xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, những nội dung vi phạm bản quyền (youtube, vimeo, soundcloud,..). Chúng tôi đánh giá và xử lý Phản Hồi từ cộng đồng người dùng và có quyền chỉnh sửa, từ chối công bố hoặc gỡ bỏ Nội Dung Người Dùng không tuân thủ quy định.

 

Chúng tôi hoặc các bên thứ ba được cấp phép giữ quyền cắt, xén, chỉnh sửa hoặc từ chối công bố nội dung của bạn, dựa trên quyết định của chúng tôi hoặc của bên thứ ba. Quyền của chúng tôi bao gồm việc gỡ bỏ, không cho phép, chặn hoặc xóa bất kỳ đăng tải nào mà bạn đăng lên Dịch Vụ của chúng tôi nếu theo quan điểm của chúng tôi, sự đăng tải của bạn vi phạm các tiêu chuẩn nội dung được quy định trong phần “Truy Cập và Sử Dụng Dịch Vụ Của Chúng Tôi” ở trên. Ngoài ra, chúng tôi có quyền - mặc dù không phải là nghĩa vụ - gỡ bỏ, không cho phép, chặn hoặc xóa bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào mà chúng tôi xem là vi phạm các Điều Khoản này, hoặc liên quan đến khiếu kiện từ người dùng khác hoặc bên thứ ba, không phụ thuộc vào việc có hoặc không có thông báo và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn. Do đó, chúng tôi khuyến nghị bạn lưu bản sao của Nội Dung Người Dùng mà bạn đăng tải lên Dịch Vụ trên thiết bị cá nhân của mình, nếu bạn muốn đảm bảo quyền truy cập vĩnh viễn vào bản sao đó. Chúng tôi không đảm bảo sự chính xác, trung thực, phù hợp hoặc chất lượng của bất kỳ Nội Dung Người Dùng nào, và trong mọi trường hợp, chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Nội Dung Người Dùng đó.

 

Bạn kiểm soát cách Nội Dung Người Dùng của bạn được công khai trên Dịch Vụ, có thể là cho tất cả người dùng khác của Dịch Vụ hoặc chỉ cho những đối tượng mà bạn xác nhận. Để hạn chế quyền truy cập vào Nội Dung Người Dùng của bạn, bạn có thể cài đặt chế độ riêng tư trong Nền Tảng.

 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được người dùng cung cấp và công bố trên Dịch Vụ, cũng như không chịu trách nhiệm cho nội dung từ bên thứ ba được cho phép.

 

Nếu bạn muốn báo cáo về thông tin và tài liệu từ những người dùng khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua: Báo cáo lỗi.

 

LiveG sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để gỡ bỏ tài liệu vi phạm từ Dịch Vụ của chúng tôi mà chúng tôi biết. Trong các trường hợp thích hợp và dựa trên quyết định của chính mình, LiveG có thể vô hiệu hóa hoặc chấm dứt tài khoản của những người dùng Dịch Vụ thường xuyên vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác.

 

11. Chấm dứt hợp đồng

Trong quá trình sử dụng Dịch vụ, nếu người dùng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng Dịch vụ này, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của bạn mà không cần sự đồng ý của người dùng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào.

Trong trường hợp có khiếu nại, cần giải quyết tranh chấp giữa người dùng dịch vụ, khi Dịch vụ đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định, chúng tôi sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Chúng tôi sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên Dịch vụ đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

 

12. Quy định xung đột

Thời hạn giải quyết khi có khiếu nại, tranh chấp phát sinh là 2 tuần, theo quy trình cụ thể sau:

Bước 1: Khi có tranh chấp xảy ra (từ 3 đến 5 ngày):

- Đối với người gửi khiếu nại tranh chấp cần có trách nhiệm cung cấp các chứng cứ thông tin xác thực liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn.

- Đối với Dịch vụ sẽ có trách nhiệm kiểm tra các chứng cứ, thông tin mà bên khiếu nại đưa ra và có phản hồi thông qua hệ thống đã nhận khiếu nại.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp (từ 4 tới 6 ngày):

- Trong trường hợp tranh chấp phát sinh đã được chứng minh từ lỗi của một thành viên xác định Dịch vụ sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Dịch vụ sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ bài viết, bình luận của thành viên đó trên Dịch vụ đồng thời yêu cầu thành viên đó phải công khai xin lỗi bên đã bị xâm phạm.

- Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh từ trao đổi giữa các bên, thì một trong 2 bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

Bước 3: Nghĩa vụ thông báo (2 ngày):

Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Dịch vụ có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ các thành viên của mạng xã hội giải quyết các tranh chấp trong phạm vi của Dịch vụ.

Những thành viên là các nhân tổ chức có thể gửi khiếu nại về hai kênh hỗ trợ sau:

+ Email:  hotro@vtcesports.vn

+  Hotline: 19001104

Chúng tôi tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết các tranh chấp, khiếu nại của các thành viên tham gia mạng xã hội. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng ký hoặc viết bình luận tôn trọng lẫn nhau đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nhân thân. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong thông tin đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

Hỗ trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN VTC DỊCH VỤ DI ĐỘNG

Địa chỉ văn phòng giao dịch: Tầng 11, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

+ Email:  hotro@vtcesports.vn

+ Hotline: 19001104

 

Bắt đầu livestream