Chính sách bảo mật

Mạng xã hội LiveG (ứng dụng LiveG ) tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và cam kết chịu trách nhiệm theo pháp luật hiện hành về quyền riêng tư. Chính sách bảo mật của Mạng xã hội LiveG  (ứng dụng LiveG) giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người sử dụng bất cứ sản phẩm, dịch vụ hay tính năng (gọi chung là “Dịch vụ”) nào do Mạng xã hội LiveG (ứng dụng LiveG ) cung cấp thông qua trang web hoặc ứng dụng di động.

Khi bạn đăng ký, tải xuống, Mạng xã hội LiveG (ứng dụng LiveG), đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với các chính sách này. Vì vậy, vui lòng dành thời gian đọc kỹ các chính sách trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn.

1.Thông tin cá nhân thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Dịch vụ bao gồm: chứng minh thư, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên. Đây là các thông tin mà Dịch vụ cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Dịch vụ liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website và ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho chính các thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Dịch vụ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Khi tiến hành thu thập thông tin sẽ phải thông báo với:

Người dùng, tham gia vào mạng xã hội:

- Trường hợp người sử dụng đồng ý cung cấp thông tin: có thể tạo lập tài khoản cá nhân để tham gia vào sử dụng các tiện ích của mạng xã hội trong phạm vi theo thỏa thuận đã đồng ý khi tiến hành tạo lập tài khoản.

- Trường hợp người dùng không đồng ý: không phát sinh quyền và nghĩa vụ đối với trang mạng xã hội.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

-  Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Dịch vụ;

-  Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

-  Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

-  Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến hoạt động tại Dịch vụ.

-   Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Dịch vụ có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người sử dụng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3.Phương pháp thu thập thông tin

Mạng xã hội LiveG (ứng dụng LiveG) thu thập các Thông tin cá nhân của thành viên nêu tại Điều 2 nêu trên thông qua Form Đăng ký thành viên được cung cấp công khai khi người dùng đăng ký mạng xã hội LiveG (ứng dụng LiveG).

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ tối thiểu 02 năm, sau đó thành viên có quyền yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Dịch vụ.

5.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu thực hiện việc này.

- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Dịch vụ. Khi tiếp nhận những phản hồi này, của Dịch vụ sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

+  Email:  hotro@vtcesports.vn

+  Hotline: 19001104

6. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

- Thông tin cá nhân của thành viên trên của Dịch vụ được của Dịch vụ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của của Dịch vụ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, của Dịch vụ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

- Ban quản lý của Dịch vụ yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị của Mạng xã hội LiveG không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

Bắt đầu livestream