Liên hệ

Công ty Cổ phần VTC Dịch vụ di động VTC Mobile - Trực thuộc Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC.

Địa chỉ: Tòa VTC Online, số 18 Tam Trinh, Minh Khai, Hà Nội, Việt Nam

Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0104020762 do Sở Kế

hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11, ngày 28/7/2021.

Điện thoại: 1900 1104

Email: vtcmobile@vtc.vn

 

Bắt đầu livestream